Warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia NNW i uzyskać gwarancję wsparcia w razie nieszczęśliwych wypadków.

   Wypadki chodzą po ludziach i pewnych sytuacji w życiu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Nie raz byliśmy świadkami jakiegoś przykrego zdarzenia zastanawiając się przy tym co by było, gdybyśmy to my byli na miejscu poszkodowanych. Pamiętajmy, że nie zawsze możemy mieć szczęście, dlatego warto zabezpieczyć swoją przyszłość polisą NNW.

   Ubezpieczenia NNW są całkowicie dobrowolne i nie ma przymusu ich posiadania tak jak jest to w przypadku polis OC. Mogą obejmować wszystkie zdarzenia powstałe nie tylko na terenie Polski, ale także za granicą i gwarantują wypłacenie odszkodowania w przypadku wystąpienia trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków, a także śmierci ubezpieczonego. Polisę zawiera się na okres 12 miesięcy i w przypadku świadczeń grupowych przeznaczona jest między innymi dla młodzieży szkolnej, pracowników firm czy kierowców wraz z pasażerami, natomiast ubezpieczenie indywidualne dostępne jest dla każdego, kto wyrazi chęć skorzystania z oferty ubezpieczeniowej NNW.

   W sytuacji uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przy udziale pojazdów mechanicznych ubezpieczenia NNW gwarantują odszkodowanie nie tylko kierującemu, ale także pasażerom, o ile odpowiedni zapis pojawił się w umowie polisy. Można także liczyć na wypłatę odszkodowania w razie innych wypadków takich jak: zawał serca, udar mózgu, kalectwo, inwalidztwo czy pobyt w szpitalu, a także w razie urazów powstałych na skutek uprawiania sportu. Polisa NNW gwarantuje także zwroty kosztów między innymi z tytułu: świadczeń na skutek śmierci, transportu zwłok i pogrzebu, długotrwałego leczenia, zakupu protez czy nawet przeszkolenia zawodowego dla inwalidów.

   Wysokość składek ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zależy między innymi od tego, w jakiej grupie ryzyka się znajdujemy. Na niższe opłaty liczyć mogą dzieci i młodzież ucząca się, oraz osoby bezrobotne lub pracujące w miejscach uznawanych za potencjalnie bezpieczne np. w biurze. Większe składki zapłacą z pewnością ci, którzy znaleźli się w grupie podwyższonego ryzyka, czyli pracownicy fizyczni wykonujący niebezpieczne zawody, a także sportowcy. W każdej z powyższych grup ryzyka wysokość składek zależy także od sumy na jaką zostaliśmy ubezpieczeni. Im jest ona wyższa, tym więcej przyjdzie nam za to zapłacić.

   Wybierając polisę NNW warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to czy gwarantuje ona odszkodowanie tylko ubezpieczonemu czy także jego rodzinie, a także czy zapewnia ochronę nie tylko w kraju, ale również za granicą. Ważna jest także wysokość ubezpieczenia jaką gwarantuje w razie wystąpienia następstw nieszczęśliwych wypadków, a także sposób wyliczania świadczenia przez ubezpieczyciela.


Dodaj komentarz
Imię
Komentarz
Dzień między czwartkiem a sobotą:
Proszę wypełnić wszystkie pola.
Dodaj komentarz